Regulace topných systémů

V souvislosti postupného zvyšování cen energií se stále více stává aktuální otázka snižování spotřeby energie a to i v oblastech výstavby nových objektů. Úspory energie lze dosáhnout využitím moderních zdrojů tepla s vyšší účinností i dokonalejším provedením rozvodů tepla, včetně vlastních otopných těles a jejich systémem regulace.

Aby bylo možné udržovat teplotu místností na žádané hodnotě, je třeba doplnit systém vytápění vhodným řídícím členem - regulátorem:

  • pokojové termostaty - umožňují udržet teplotu v okolí na požadované hodnotě
  • ekvitermní regulátory - zařízení zpracovávající údaje o vnější teplotě měřené teploměrem na fasádě domu

Naši technici mají s instalací techto regulátorů bohaté zkušenosti. Jsme proto kompetentní poradit s optimálním výběrem, provést montáž a regulaci topných systémů dle vašich představ. Dále provádíme kompletní dodávky, montáže, měření a regulace kotelen a topných okruhů pomocí regulátorů SIEMENS typu RVS.