Autorizované měření emisí

Jsme autorizovaná firma pro měření emisí středních zdrojů znečištění.

Máme oprávnění k měření:

  • oxidu dusíku
  • oxidu uhelnatého
  • stavových veličin plynů
  • koncentrace kyslíku

Ceník

Typ provedeného výkonu Cena v Kč
zařízení se stálým provozem 3.850,-
zařízení s proměnlivými provozními podmínkami 4.389,-
příplatky za práci v nebezpečných podmínkách 500 - 2.000,-

Při měření dvou a více kotlů v jednom dni poskytujeme slevy.

V ceně je zahrnuto komplexní měření zdroje dle vyhlášky MŽP 365/2002 sb.