Revize elektro

Hlavním důvodem, proč provádět revize elektrozařízení, je především bezpečnost a jistota provozovatele i uživatele objektu při provozování elektrických rozvodů, elektrozařízení a elektrospotřebičů.

Výchozí stav elektroinstalací, hromosvodů, elektrospotřebičů, rozvaděčů a jejich posouzení certifikovaným dodavatelem revizních prací, je předpisy uzákoněno stejně jako jejich opakované revize, bez nichž výchozí revize po vypršení pozbývají platnosti. Zajištěním pravidelných revizí vašich elektrických zařízení chráníte svůj majetek a zdraví svých  blízkých.

Provádíme jak výchozí (před uvedením zařízení do provozu), tak i provozní revize.

Naší specializací je zejména revize elektrického zařízení kotelen.