Revize komínů

Pravidená kontrola komínů a spalinových cest je od 1.1.2011 vyžadována Nařízením vlády č. 91/2010. Povinnost se týká všech majitelů spotřebičů, které vypouštějí do ovzduší látky vznikající spalováním zdrojů tepelné energie. 

Údržbou komínů chráníte nejen své zdraví a majetek, ale zároveň tím zajistíte trvale efektivní provoz Vašeho spotřebiče. 

Rizika neudržovaných komínů a spalinových cest

  • otrava oxidem uhelnatým při zaplnění komínového průduchu
  • vznícení sazí, které dosahují velmi vysokých teplot, pokud nedochází k čištění zaneseného komína
  • prasknutí komína a požár budovy vlivem vysokých teplot a přetlakem komínů