Revize plynových zařízení

Součástí revize je celkové posouzení plynového zařízení, při kterém prohlédneme, vyzkoušíme, přeměříme a zjistíme jeho provozní bezpečnost a spolehlivost. Kontrolou posouzení stavu provozovaného zařízení a určení, zda jsou splněny odpovídající požadavky bezpečnosti práce u technických zařízení a požární ochrany.

Provádíme jak výchozí (před uvedením zařízení do provozu), tak i provozní revize.

Zameřujeme se především na následující typy zařízení:

  • odběrná plynová zařízení (OPZ)
  • kotelny do 50 kPa
  • kotelny nad 50 kPa
  • průmyslové plynové pece
  • domácí spotřebiče