Revize tlakových nádob

Pro naše zákazníky zajišťujeme revize tlakových nádob. Jejich provoz je řízen normou a návodem na obsluhu a údržbu, která je vystavena výrobcem, případně dovozcem.

Provádíme jak výchozí (před uvedením nádoby do provozu), tak i provozní revize.

Specializace firmy PORT tepelná technika je především zaměřena na revize:

  • expanzních nádob
  • kotlů
  • ohřívačů TUV